رمز عبور خود را فراموش کرده ام

توجه :

پرداخت وجـوه گزارشـات فـروش شـرکت هـای هواپیـمایی قشـم ایـر و آتـا از نیـمه دوم سپتامبـر ۲۰۱۵ به بعـد صرفاً از طــریق درگاه پرداخــت بانــک پاســارگاد شرکت پرشین گلـف در سیستم جامع اطلاعات گزارشات فروش (www.faranegar.com/persiangulf) انجام خواهد شد.